Broddeck Research One- on one coaching är för dig som vill påskynda din utveckling. 


Under coachingtiden får du en individuell

handlingsplan, uppföljningsprogram, utvärderingsprogram och åtgärdsprogram. 

Tillsammans med din coach lägger ni upp en tidsram över din målsättning och vad som ska göras under den tiden. Regelbundna utvärderingar och åtgärder är obligatoriska och är till för att du ska bibehålla ditt momentum.  

Använd vårt målsättningsprogram och ta  del av resurser och strategier som är specifikt utvecklade för att uppnå mål. 

Detta program  är utformat för att optimera dig och påskynda dina resultat.


Intresserad av att veta mer? Skicka ett meddelande om vad du vill ha hjälp med så kontaktar vi dig så snabbt vi kan!