Coaching


Börja varje dag med en plan

Vi hjälper dig att bygga: 


 1. En klar bild av resultatet
 2. Specifik målsättning som är motiverande, utmanande och realistisk 
 3. Synliggöra hinder på vägen och ta fram resurser till att lösa (eliminera) dom
 4. Sinnesbasera målet så att du vet när det är uppnåt och inte missar det
 5. Ta fram resurser som påskyndar din utveckling
 6. Se till att ekologin (allt runtomkring i ditt liv), inre och yttre faktorer är i linje med resultatet
 7. Byta ut negativa beteenden och föra in nya beteende för att säkerställa att du uppnår ditt mål.

När du använder dig av en professionell coach kommer du alltid att vara i ett sinnestillstånd av utveckling, coachens värdefulla bidrag med kvalitativa frågeställningar och tekniker håller dig motiverad och inspirerad till att hela tiden utvecklas. Med ökad insikt blir du mer driven och motiverad till att gå utanför din trygghetszon och upptäcka nya sätt att göra  saker på för att uppnå dina mål. Coaching hjälper dig få insikt, ideér och motivation som driver dig mot ditt önskade läge. 


Hur vi jobbar beskrivs bäst så här:

"OM jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon hjälper andra. För att hjälpa någon måste man visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han gör. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig  och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom". - Sören Kierkegaard
"All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon."

 

 - Sören Kierkegaard

Vad är coaching?

Coaching är strategiska och kommunikativa verktyg vars funktion är designat till att ta dig in i tillstånd som driver din kreativitet till nya innovativa nivåer.


Coaching handlar om att göra mer, uppnå mer och vilja mer.

Vad är det för skillnad mellan

en coach och en konsult?

Vad är det Broddeck Research gör för företag?

Broddeck Research jobbar med att skapa en nivå av innovation hos företag som säkerställer att företagens prestationer och värderingar går hand i hand med deras vision.

Vad är det som gör coaching till

ett så effektivt verktyg?

Kommunikation är nyckeln till framgång och en utbildad coach är expert inom kommunikation. 


En orsak till varför coaching är så effektivt är att man är väldigt specifik, med andra ord, inget pratande runt ämnet utan man använder sig av rak kommunikation. 


En coach använder sig av ett språk som är väldigt olikt vårt vardagliga språk. Vårt dagliga språk är väldigt otydligt och kodat, och skapar missförstånd hos oss själva och andra. En coach använder sig av tekniker som förhindrar missvisande kommunikation genom att ställa frågor som gör att man specificerar och motiverar vad man gör och varför man gör så.  På så sätt får man en klar och tydlig bild av hur man själv vill ha det och kan se till så att andra ser det också.


"Om vi inte kan förstå vad vi själva menar är det svårt att förklara det för andra. "

Vad har jag för nytta av coching som ledare?

 • Ett bollplank
 • En som ser allt från ett neutralt perspektiv och lägger inte in sina egna värderingar eller åsikter utan fokuserar enbart på att skapa lösningar.
 • Lösningsorienterad & resultatsorienterad
 • Skapar medvetenhet, ansvarstagande, självkännedom, åtagande och uppehållande av momentumet.

Vill du veta mer? Skicka ett meddelande så kontaktar vi dig!

 
 
 
 
 

En konsult använder sig av metoder och strategier som fungerar/fungerat på dom själva och försöker i sin tur att implementera dessa på dig. 


Coaching handlar om att bygga upp individen genom att ta fram hens fulla potential. Coaching utgår från att personen som coachas har alla resurser som behövs för att uppnå sitt mål. Det betyder inte att personen har alla resurser tillgängliga, men hen har resurser till att komma fram till vad som behöver göras. 


Coachens syfte är att skapa en atmosfär som ökar personens potential genom att ta fram inre/ dolda resurser genom effektiva frågeställningar och övningar. 


En coach säger inte till dig vad du ska göra. Hen ser till att du kommer fram till vad som behöver göras, hur du ska göra det, när det ska vara klart och ser till att ta bort hinder som finns i vägen.